Årsstämma 8 juni 2022

Välkommen till föreningsstämma 8 juni 2022 kl. 19.00 på gården. För dagordning och årsredovisning se separata rubriker.