Förråd

Varje lägenhet har ett förråd i källaren. För närvarande finns det ingen möjlighet att hyra extra förråd/utrymme av föreningen.

Varken tillhörigheter eller skräp får förvaras utanför förrådet. Det är viktigt att hålla gångarna fria från saker ur brandsäkerhetsaspekt.

Styrelsen har en uppdaterad lista med kontaktdetaljer till alla medlemmar i fastigheten (inklusive förrådstillhörighet), så om någon i fastigheten upptäcker problem i förrådet, t ex inbrott, vattenläcka etc - hör av er til Styrelsen omedelbart så att vi kan kontakta den relevanta förrådsinnehavaren!