Planritningar (från uppgraderingar/renoveringar sedan 1884)

Nedan finns de planritningar som finns arkiverade hos Stadsbyggnadskontoret vad gäller uppgraderingar/renoveringar (med bygglov) efter det att Brandmästaren 20 byggdes 1884. Ansökningshandlingar och andra relaterade dokument omfattas av personuppgiftslagen (PUL) och kan därför endast läsas hos Stadsbyggnadsexpeditionen i Stockholm.

Filer