Planritningar (från nybyggnation 1884)

Nedan finns de planritningar som finns arkiverade hos Stadsbyggnadskontoret från när Brandmästaren 20 först byggdes 1884. All tillbyggnation och de renoveringar som genomförts (med bygglov) sedan dess ligger i en separat flik. Ansökningshandlingar och andra relaterade dokument omfattas av personuppgiftslagen (PUL) och kan därför endast läsas hos Stadsbyggnadsexpeditionen i Stockholm.